بررسی مقایسه ای متن عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه، تحف العقول و نهایة الارب
61 بازدید
محل نشر: علوم حدیث/64
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/06/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تطبیقی متن عهدنامه در کتب موجود برای کشف اختلاف این متون و کمک به رسیدن به متنی استوار است. این بررسی و مقایسه از دو منظر قابل توجه می‌نماید: اول از منظر آماری تا حجم کلی متن‌ها، تفاوت‌ها و اضافات معلوم شده و محلی که متن‌ها به هر نحوی با هم تفاوت پیدا می‌کنند شناسایی شود؛ دوم از منظر آسیب شناسی حدیث تا آسیب‌های احتمالی امکان سنجی شده و موارد آن به اجمال گزارش شود. نتیجه این مقایسه نشان داد بیش از 40 مورد تصحیف، بیست مورد درج، دست کم پنج مورد سِقط و حدود 70 مورد تقطیع محتمل است. اضافات فراوان و گاه بسیار مهم و برجسته متن تحف‌العقول، قرابت نسبی متن نهج‌البلاغه و نهایة‌الإرب، تفاوت متون سه‌گانه در موارد متعدد، وجود اضافات اختصاصی برای هر سه متن؛ از دیگر نتایج این پژوهش است که نشانگر چگونگی رابطه بین این سه متن، می‌باشد به علاوه ادعای تفاوت منابع مورد استفاده این سه کتاب، از دل این نتایج برآمده و دست کم قابل طرح خواهد بود. کلیدواژه: عهدنامه مالک اشتر، نهج‌البلاغه، تصحیف، تقطیع، درج، سِقط.